การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท ) และภาคเอกชนคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยปี 2560 มีจำนวนกว่า 35 ล้านคนและนักท่องเที่ยวจีนยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งด้วยตัวเลขกว่า 9.5 ล้านคน รายได้รวม 5.19 แสนล้านบาท ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการสื่อสาร การจ่ายเงิน รวมถึงการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวต่างๆ โดยหนึ่งในแอปพลิเคชันที่โดดเด่นกว่าใครที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้คงหนีไม่พ้น WeChat ที่มีผู้ใช้มากกว่า 980 ล้านคนต่อเดือน

wechat official account

บริษัท เทนเซนต์ ( ประเทศไทย ) จำกัดเตรียมส่งบริการใหม่ในชื่อ WeChat Official Account ที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงธุรกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ โดย WeChat Official Account ที่บริษัทให้บริการมีดังต่อไปนี้ วางเเผนกลยุทธ์การตลาด , สร้างคอนเทนต์ และสื่อเป็นภาษาจีน , จดทะเบียน WeChat Official Account ตลาดจนบริการเสริมต่างๆ เช่น คูปองออนไลน์ , การขายออนไลน์ และจัดทำเว็บไซต์ภาษาจีนเป็นต้น

เดิมทีการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะความยุ่งยากของระเบียบขั้นตอนต่างๆรวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หากบริษัท เทนเซนต์ ( ประเทศไทย) จำกัด เป็น One Stop Service ให้คำปรึกษาโดยตรงแล้ว เชื่อว่าโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะเปิดกว้างมากขึ้นทีเดียว

คลิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา : บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด